Người vượn cổ ở Việt Nam

Người vượn cổ ở Việt Nam

Người vượn cổ ở Việt Nam đã được nhiều nhà khảo cổ học cho rằng từng sinh sống tại trong các hang Thẩm Khuyên và Thẩm Hai (Lạng Sơn) và núi Đọ (Thanh Hóa).