Bảo vệ như thế là rất tốt [Câu chuyện về Bác Hồ]

Bảo vệ như thế là rất tốt

Câu chuyện Bảo vệ như thế là rất tốt

Bảo vệ như thế là rất tốt là câu chuyện kể về Bác Hồ, cho thấy phẩm chất đáng quý của Bác – đó là một người rất nhân hậu và biết tôn trọng nội quy chung.

Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu [1] có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lí Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ.

Ngày đầu đứng gác trước nhà Bác, Nha vừa tự hào, vừa lo. Anh chăm chú nhìn con đường dẫn vào vọng gác [2]. Đang quan sát [3], bỗng anh thấy từ xa một cụ già cao gầy, chân đi dép cao su rảo bước [4] về phía mình.

Nha chưa kịp hỏi, ông cụ đã cất tiếng chào:

– Chú gác ở đây à?

Nói rồi, cụ định đi vào nhà. Nha vội nói:

– Cụ cho cháu xem giấy tờ ạ!

Ông cụ vui vẻ bảo:

– Bác đây mà.

– Bác cũng phải có giấy mà! Có giấy mới được vào mà!

Lúc ấy, đại đội trưởng [5] chạy tới, hoảng hốt:

– Bác Hồ đây mà. Sao đồng chí không để Bác vào nhà của Bác?

Nhưng Bác Hồ đã ôn tồn bảo:

– Chú ấy làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt.

Bảo vệ như thế là rất tốt – Kể chuyện Bác Hồ
Theo tập sách Bác Hồ kính yêu
Nguồn: Tiếng Việt lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam – 2014
– LichSu.Org –

Chú thích trong câu chuyện Bảo vệ như thế là rất tốt

  1. Chiến khu: vùng căn cứ của ta trong kháng chiến chống Pháp.
  2. Vọng gác: nơi có người gác.
  3. Quan sát: xem xét để thấy rõ, biết rõ.
  4. Rảo bước: đi nhanh.
  5. Đại đội trưởng: người chỉ huy đại đội (đơn vị bộ đội khoảng 150 người).

Những câu chuyện kể về Bác Hồ hay nhất

Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc. Suốt cuộc đời mình, Bác luôn luôn lo việc cứu dân cứu nước khỏi ách nô lệ và xâm lược của thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ.

Trong thời kỳ hoạt động bí mật, Bác phải sống và hoạt động nhiều năm ở nước ngoài để vừa lãnh đạo cách mạng trong nước, vừa tổ chức phong trào yêu nước trong đông đảo bà con Việt kiều ở các nơi đó (Pháp, Trung Quốc, Thái Lan, …). Không những thế, người còn là tấm gương sáng về lối sống đạo đức và tình yêu đối với các bạn thiếu nhi.

Ngoài câu chuyện Bảo vệ như thế là rất tốt kể trên, LichSu.Org còn sưu tầm và giới thiệu đến các bạn những câu chuyện kể về Bác Hồ hay nhất, qua đó sẽ giúp các bạn có cái nhìn sâu hơn về người cha già kính yêu của dân tộc, đã dẫn dắt nhân dân ta giành được độc lập, tự do trước các thế lực ngoại xâm và thống nhất nước nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.