Cách tính niên đại trong lịch sử theo Công lịch

Cách tính niên đại trong lịch sử

Cách tính niên đại trong lịch sử theo Công lịch ngày nay được cả thế giới sử dụng bởi sự hoàn chỉnh cũng như tính phổ biến và lợi ích mà Công lịch đem lại.

1. Cách tính thời gian của người xưa

Con người sinh sống với thiên nhiên, thấy nhiều hiện tượng cứ lặp đi lặp lại. Hết sáng lại tối (ngày), trăng khuyết rồi lại trăng tròn (tháng), một thời gian rồi nóng (mùa), xuân đi rồi xuân lại đến (năm).

Ngày, tháng, mùa, năm có quan hệ mật thiết với đời sống con người. Gieo hạt không đúng ngày, đúng tháng thu hoạch sẽ sút kém hoặc mất trắng.

Từ thực tế ấy, con người nghĩ đến lịch. Lúc đầu có nhiều cách tính lịch, tùy theo đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, nhưng nhìn chung thường dựa vào chu kỳ xoay chuyển của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất (Âm lịch) hoặc chu kỳ xoay chuyển của Trái Đất xung quanh Mặt Trời (Dương lịch).

Dựa vào Mặt Trăng để tính tháng thì tiện lợi, vì cứ trung bình 29 ngày 12 giờ là một chu kỳ của trăng, nhưng tính năm thì không hợp với thời tiết nữa, vì cứ gần hết 3 năm lại thiếu một tháng. Người ta phải thêm tháng Nhuận để khớp với chu kỳ của Trái Đất nên Âm lịch hiện dùng thực ra là Âm – Dương lịch.

2. Cách tính niên đại lịch sử theo Công lịch

Lịch sử loài người với muôn vàn sự kiện xảy ra vào những thời gian khác nhau trong quá khứ. Muốn hiểu và dựng lại lịch sử, cần phải sắp xếp tất cả các sự kiện đó lại theo thứ tự thời gian. Chính điều đó đã thúc đẩy cho sự ra đời của Công lịch.

Dương lịch được cải tiến nhiền lần thành Công lịch. Ngày nay Công lịch được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Cách tính niên đại lịch sử theo Công lịch như sau:

Công lịch lấy năm tương truyền chúa Giêxu (người sáng lập ra đạo Thiên chúa) ra đời là năm đầu tiên của công nguyên (kỷ nguyên của Công lịch). Trước năm đó là trước công nguyên.

Công lịch còn quy ước:

  • 1 năm có 365 ngày 6 giờ (năm Nhuận thêm 1 ngày), chia làm 12 tháng.
  • 10 năm là một thập niên.
  • 100 năm là một thế kỷ.
  • 1000 năm là một thiên niên kỷ.

Chẳng hạn:

  • Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỷ I.
  • Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỷ XX.

Cách tính niên đại trong lịch sử
– LichSu.Org –

Lịch sử văn minh thế giới

Ngoài những kiến thức về lịch sử hay những câu chuyện kể về các bậc danh nhân nổi tiếng, LichSu.Org còn giới thiệu đến các bạn những thành tựu về khoa học, kỹ thuật, văn hóa,… mà lịch sử các nền văn minh trên thế giới đã đạt được, có sức ảnh hưởng hưởng rất lớn đến đời sống của chúng ta ngày nay.

1 thought on “Cách tính niên đại trong lịch sử theo Công lịch”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.