Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với website LichSu.Org

Ngày cập nhật: 24/09/2023

Đây là trang chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khi bạn truy cập vào một website bất kỳ nào, mặc định dữ liệu cá nhân của bạn đều được thu thập với những gì bạn đã cung cấp.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về khách truy cập và chỉ thu thập dữ liệu được hiển thị trên màn hình Hồ sơ người dùng từ người dùng đã đăng ký trên website.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bất kì ai.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn tích chọn “Nhớ”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chính sách bảo mật hiện tại sẽ luôn được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra định kỳ để cập nhật về các thay đổi.

– BBT LichSu.Org –