Lenin trong hiệu cắt tóc

Câu chuyện “Lenin trong hiệu cắt tóc”

“Lenin trong hiệu cắt tóc” là câu chuyện cho chúng ta thấy được sự gương mẫu và tôn trọng kỷ luật, trật tự ở những nơi công cộng của Lenin.

Hiệu cắt tóc lúc ấy rất đông khách. Mọi người đều phải ngồi theo thứ tự trước sau. Anh công nhân Ivanov đang ngồi chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào. Tất cả mọi người trong phòng cắt tóc đều đứng dậy chào: “Kính chào đồng chí Lenin. Ivanov mừng quá, đã từ bao lâu nay, anh ước mong được gặp mặt đồng chí Lenin. Anh đứng dậy chào theo một câu, rồi ngồi lặng nhìn vị lãnh tụ kính yêu, không chớp mắt.

Lenin cũng chào lại mọi người và hỏi: “Tôi phải xếp ở sau đồng chí nào nhỉ?”. Mọi người thấy Lenin là vị đứng đầu Chính phủ, rất nhiều việc, nếu để đồng chí phài ngồi theo thứ tự thì phải chờ đợi mất nhiều thời giờ. Nên tất cả cùng nói: “Không ngại ạ, xin mời đồng chí cứ cắt trước cũng được”. Song Lenin nói: “Cảm ơn các đồng chí, tôi cũng phải theo thứ tự chứ!”. Nói xong, đồng chí kéo ghế vào ngồi và lấy tờ báo trong túi ra xem.

Một lúc sau, Ivanov đứng dậy nói: “Đồng chí Lenin, giờ đã đến lượt tôi. Tôi thà để năm năm không cắt tóc, chứ không thể để đồng chí đợi thêm một phút nào được. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí, đó là quyền lợi của tôi”.

Mọi người đều cho Ivanov nói rất đúng. Lenin cũng không tiện từ chối nữa, đồng chí cảm ơn Ivanov và ngồi vào ghế cắt tóc.

Câu chuyện Lenin trong hiệu cắt tóc
Hồ Lãng dịch
Nguồn: Tập đọc lớp 4 phổ thông, tập 1, trang 5, NXB Giáo dục – Hà Nội, 1959

Những câu chuyện kể về danh nhân thế giới

Ngoài câu chuyện “Lenin trong hiệu cắt tóc”, LichSu.org còn sưu tầm và giới thiệu những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của các bậc danh nhân thế giới, qua đó cung cấp cho bạn những thông tin về các nhân vật nổi tiếng ở mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, văn học, khoa học, nghệ thuật, v.v… Những trí tuệ tầm vóc của họ đã vượt lên trên thời đại, cống hiến hết mình cho cuộc sống và văn minh của toàn nhân loại.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.