Nhà nước ra đời như thế nào?

Nhà nước ra đời như thế nào?

Nhà nước xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử vào khoảng cuối thế kỷ IV trước công nguyên, quá trình nhà nước ra đời như thế nào không hẳn ai cũng nắm được.

Sự hình thành xã hội có giai cấp

Sự tích lũy của cải tư hữu ngày càng nhiều dưới hình thức ruộng tư, súc vật, hàng hóa hay tiền tệ làm cho sự chênh lệch về tài sản và về địa vị xã hội giữa các gia đình phụ hệ trong cùng một thị tộc hay giữa các thị tộc trong cùng một bộ lạc ngày càng rõ rệt. Dần dần xã hội thị tộc phân hóa thành lớp những người giàu và lớp những kẻ nghèo; những người giàu có thì hợp thành tầng lớp quý tộc chiếm hữu nhiều nô lệ, còn những kẻ nghèo khó, gồm đông đảo những thành viên của thị tộc, bộ lạc thì mất dần của cải, súc vật và ruộng đất, cuối cùng rơi vào tình trạng bị lệ thuộc tầng lớp trên và bị tầng lớp này áp bức và bóc lột không khác gì nô lệ.

Giai cấp trong xã hội ra đời từ đó: một đằng là giai cấp quý tộc chủ nô giàu có, đằng khác là giai cấp nô lệ cùng đông đảo thành viên công xã nghèo khổ, chịu sự thống trị của giai cấp trên.

Sự ra đời của nhà nước

Giai cấp xuất hiện thì mâu thuẫn giai cấp phát sinh và không ngừng phát triển ngày càng sâu sắc. Đến một lúc nào đó, mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được nữa thì tầng lớp quý tộc có đặt ra bộ máy nhà nước để làm công cụ quản lý, thống trị và đàn áp sự phản kháng của nô lệ và dân nghèo. Tổ chức quản lý dân chủ của thị tộc, bộ lạc ngày trước, nay đã biến thành cơ quan quyền lực công cộng, tách rời khỏi quần chúng và đối lập hẳn với quần chúng (quân đội, tòa án, nhà tù,…).

Nhà nước đã ra đời trong điều kiện lịch sử như vậy với hai chức năng quan trọng: một là quản lý và đàn áp sự phản kháng của quần chúng (chức năng cơ bản); hai là xâm chiếm đất đai của kẻ khác hoặc bảo vệ đất đai của mình (chống ngoại xâm).

Nhà nước xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử vào khoảng cuối thế niên kỷ IV đầu thiên niên kỷ III trước công nguyên. Đó là những nhà nước cổ đại ở Ai Cập, ở Lưỡng Hà, ở Trung Quốc, ở Ấn Độ,… là những nơi có điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp, là những nơi mà quá trình phân hóa xã hội, tập trung của cải tư hữu và đấu tranh giai cấp diễn ra sớm nhất.

Nhìn chung, hình thái nhà nước xuất hiện đầu tiên là nhà nước chiếm hữu nô lệ, vì chế độ chiếm hữu nô lệ là hình thức bóc lột giai cấp đơn sơ nhất. Trên cơ sở hình thái kinh tế xã hội đó, loài người đã xây dựng lên một nền văn minh cổ đại rực rỡ.

Nhà nước ra đời như thế nào?
– LichSu.Org –

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.