Quách Tử Nghi khoan hồng đại nghĩa [Chuyện xưa tích cũ]

Truyện Quách Tử Nghi khoan hồng đại nghĩa

Quách Tử Nghi khoan hồng đại nghĩa, lập nhiều đại công cho nhà Đường. Ông trở thành công thần có được kết cục trọn vẹn ít thấy trong lịch sử Trung Quốc.

Quách Tử Nghi thời nhà Đường nổi danh một đời chinh chiến. Trong suốt thời gian bình định “Loạn An Sử” [*] và chống quân xâm lược ngoại lai xâm chiếm, ông đã nhiều lần lập được kỳ công, nhưng trước nay ông không hề ỷ công cậy thế kiêu ngạo, luôn trung dũng ái quốc, khoan dung nhân hậu với mọi người. Do vậy ông rất có uy tín trong triều. Sau khi loạn An Sử bùng phát, Đường Túc Tông phong Quách Tử Nghi làm Thượng thư bộ Binh, thống soái toàn quân. Quách Tử Nghi kinh qua trăm đắng ngàn cay, cuối cùng cũng dẫn quân thu phục lại hai kinh thành Lạc Dương và Trường An. Đường Túc Tông nói với ông rằng: “Quốc gia dù là của ta, kỳ thực đều do khanh gây dựng”.

Sau này, Đường Lĩnh Quân Bộc Cố Hoài Ân tạo phản triều đình, thống lĩnh quân phương Bắc và chiêu mộ 100.000 quân Hồi Hột, Thổ Phiên tiến sát vào kinh thành. Ngay khi nước sôi lửa bỏng cần dùng người tài đánh địch, triều đình khôi phục và phong thêm cho Quách Tử Nghi làm Thái úy, cùng một loạt các chức danh cả hư lẫn thực như Quan giám sát, Trung thư lệnh vùng Phân Ninh, Kinh Nguyên, Hà Tây và Phương Bắc.

Quách Tử Nghi trước nay không hề lấy việc đánh thắng quân giặc làm con đường thăng quan phát tài, ông nhất quyết từ chối chức Thái úy, chỉ giữ lại mỗi chức Quan giám sát. Ông tâu lên rằng từ khi binh đao loạn lạc đến nay, chuyện phá hoại kỷ cương, so bì cao thấp với người đương thời, tranh quyền đoạt thế đã trở thành trào lưu thời thượng, ông chỉ hi vọng trong triều luôn giữ lễ nghĩa nhường nhịn, nay sẽ bắt đầu thực thi từ ông.

Do Quách Tử Nghi từng thống lĩnh quân Phương Bắc nên quân Phương Bắc vô cùng kính mến ông. Khi Quách Tử Nghi dùng thân phận là Tiết độ sứ Phương Bắc tới đó, quân Phương Bắc ùn ùn rời khỏi trướng của Bộc Cố Hoài Ân về lại dưới trướng của Quách Tử Nghi. Quân Hồi Hột, Thổ Phiên thấy vậy không đánh mà lui. Bộc Cố Hoài Ân đành phải dẫn 300 thân tín tháo chạy đến Linh Vũ (nay là Linh Vũ, Ninh Hạ) lánh nạn. Quách Tử Nghi thắng trận trở về. Ông vẫn nhất quyết khước từ quan tước, triều đình không cho phép, ông phải xin tới vài lần mới khước từ được chức Thái úy.

Thời Đường Đại Tông, Bộc Cố Hoài Ân lại dẫn 300.000 quân Hồi Hột, Thổ Phiên, Đảng Tướng tiến thẳng vào Trường An, khiến cả kinh thành thất kinh. Đường Đại Tông lập tức triệu Quách Tử Nghi từ Hà Trung về đóng đồn tại thành Lạc Dương, phía Bắc Trường An, chống lại quân phiến loạn. Quách Tử Nghi thống lĩnh 10.000 quân Đường vừa tới Lạc Dương, liền bị hơn 100.000 quân Hồi Hột, Thổ Phiên bao vây trùng trùng điệp điệp, tình thế vô cùng khẩn cấp.

Trong thời khắc then chốt này, Bộc Cố Hoài Ân chết vì bạo bệnh. Quách Tử Nghi thấy tình hình như vậy liền đơn thân độc mã đến gặp tướng quân Hồi Hột, nói lý với tướng quân, thuyết phục y liên minh cùng quân Đường, đại phá quân Thổ Phiên tại Linh Vũ, khiến đại quân đang phục kích quân Đường trên khắp các ngả đường nghe hơi mà mất vía, đua nhau bỏ trốn. Lúc đó mọi người đều vô cùng kính phục Quách Tử Nghi, đến cả quân Hồi Hột, Thổ Phiên cũng tán dương ông là bậc thánh nhân.

Câu chuyện Quách Tử Nghi khoan hồng đại nghĩa – Chuyện xưa tích cũ
– LichSu.Org –

Ghi chú: [*] Loạn An Sứ: Loạn An Sử là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do họ An và họ Sử cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nỗi dậy.

Chuyện xưa tích cũ
Chuyện xưa tích cũ

Những câu chuyện xưa tích cũ hay nhất

Chuyện xưa tích cũ là những câu chuyện được người xưa ghi chép hay trích dẫn lại và truyền lại từ đời này sang đời khác dưới dạng điển tích, điển cố.

Ngoài câu chuyện Quách Tử Nghi khoan hồng đại nghĩa kể trên, LichSu.Org còn giới thiệu đến các bạn những câu chuyện xưa tích cũ hay nhất, được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc và biên soạn một cách kỹ lưỡng, giúp cho bạn đọc không chỉ hiểu hơn về các điển tích, điển cố của người xưa, mà còn có thêm những bài học ý nghĩa về cuộc sống.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.