Sự chuyển biến từ chế độ thị tộc mẫu hệ sang chế độ thị tộc phụ hệ

Chế độ thị tộc mẫu hệ chuyển sang chế độ thị tộc phụ hệ

Chế độ thị tộc mẫu hệ được chuyển sang chế độ thị tộc phụ hệ do đàn ông dần đảm nhiệm những công việc lao động sản xuất chủ yếu có giá trị kinh tế cao.

Chế đỗ mẫu hệ chỉ tồn tại trên cơ sở một trình độ phát triển kinh tế và xã hội còn thấp kém. Sự phát triển cao hơn của nền sản xuất xã hội ở thời đại đồ kim loại đã đem lại những biến chuyển mới trong xã hội và làm thay đổi địa vị của người phụ nữ.

Việc này xảy ra trước tiên ở các bộ lạc chăn nuôi. Việc chăn nuôi phát triển đã làm tăng thêm của cải cho gia đình và cho thị tộc, đời sống do đó có đầy đủ hơn trước. Từ săn bắn sang chăn nuôi, công việc vẫn do đàn ông đảm nhiệm. So với kinh tế chăn nuôi của người đàn ông thì lúc này kinh tế gia đình của người đàn bà trở nên kém quan trọng. Người đàn ông bắt đầu có nhận thức về sự mâu thuẫn giữa địa vị thấp kém của mình với công lao ngày càng lớn của mình trong gia đình và thị tộc. Muốn giải quyết mâu thuận đó, chỉ cần xóa bỏ huyết tộc theo họ mẹ và quyền thừa kế mẹ, xác lập huyết tộc theo họ cha và quyền kế thừa cha. Chế độ thị tộc mẫu hệ dần dần chuyển thành chế độ thị tộc phụ hệ.

Chế độ thị tộc mẫu hệ chuyển sang chế độ thị tộc phụ hệ
Chế độ thị tộc mẫu hệ chuyển sang chế độ thị tộc phụ hệ

Đối với các bộ lạc nông nghiệp, quá trình chuyển biến này bắt đầu chậm hơn. Giai đoạn đầu, việc trồng trọt nguyên thủy còn do phụ nữ đảm nhiệm. Xã hội thị tộc mẫu hệ vẫn tiếp tục phát triển. Hiện tượng sùng bái phụ nữ xuất hiện ở thời kỳ này. Nhưng nông nghiệp mỗi ngày một phát triển đòi hỏi sức lao động khỏe hơn, nhiều hơn. Việc phát nương, mở rộng diện tích trồng trọt, việc đào mương dẫn nước vào ruộng đã phải cần đến sức lao động ngày càng nhiều của đàn ông. Việc chăn nuôi từng đàn gia súc lớn và nông nghiệp do súc vật kéo phải do đàn ông đảm nhiệm. Dần dần đàn ông làm những công việc chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp, đàn bà chỉ còn làm công việc gieo hạt, hái và trông nom nhà cửa.

Việc đàn ông đảm nhiệm những công việc lao động sản xuất chủ yếu, đàn bà giữ vai trò thứ yếu trong sản xuất làm thay đổi quan hệ trong gia đình, làm cho người đàn bà phụ thuộc vào người đàn ông. Gia đình phụ hệ thay thế cho gia đình mẫu hệ. Trong gia đình phụ hệ, người đàn bà đã có một người chồng nhất định và phải sang ở tại gia đình của chồng, con cái đã biết cha, do đó quan hệ họ hàng tính theo dòng cha. Chế độ thị tộc mẫu hệ dần bị lật đổ.

Chế độ hôn nhân đối ngẫu đã chuyển sang chế độ gia đình một vợ một chồng (Monogamie). Quá trình hình thành gia đình một vợ một chồng lại gắn liền với quá trình phát sinh chế độ tư hữu, với quá trình phân hóa xã hội thành giai cấp.

Sự chuyển biến từ chế độ thị tộc mẫu hệ sang chế độ thị tộc phụ hệ
– LichSu.Org –

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.